GRATULACJE!!!

Do trzeciego, wojewódzkiego etapu konkursów kuratoryjnych w gimnazjum awansowali:

  1. Kacper Urbański i Andrzej Więckowski – konkurs chemiczny (nauczyciel przygotowujący Agnieszka Kamińska-Ostęp)
  2. Igor Tkaczyk – konkurs geograficzny (nauczyciel przygotowujący Iwona Kryczka)
  3. Adrianna Wrona – konkurs krasomówczy (nauczyciel przygotowujący Ewa Janiszewska).

Do trzeciego, wojewódzkiego etapu konkursów kuratoryjnych w szkole podstawowej awansowali:

  1. Jan Rybojad – konkurs polonistyczny (nauczyciel przygotowujący Beata Staniuk), konkurs historyczny (nauczyciel przygotowujący Maciej Żukowski), konkurs przyrodniczy (nauczyciel przygotowujący Iwona Trzcińska), konkurs matematyczny (nauczyciel przygotowujący Jolanta Dyrda),
  2. Weronika Lebowa – konkurs polonistyczny (nauczyciel przygotowujący Beata Staniuk)
  3. Daria Morajska – konkurs polonistyczny (nauczyciel przygotowujący Beata Staniuk).