Forum obywatelskie

11 grudnia 2009 roku w naszej szkole odbyła się konferencja dla NGO-sów regionu lubelskiego pt. „Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych”.

Jest to część projektu przygotowanego przez Fundację Civis Polonus z Warszawy. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób reprezentujących m.in.Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Fundację A-venir, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundację Masz Szansę, Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie.