Forum obywatelskie

11 grudnia 2009 roku w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie Społecznego Gimnazjum im. S. F. Klonowica odbędzie się spotkanie regionalne pt: „Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji samorządowych”. Celem spotkania jest poznanie się osób i organizacji działających na rzecz edukacji obywatelskiej w regionie, wymiana dobrych praktyk, zastanowienie się nad możliwościami zwiększenia skuteczności działań organizacji pozarządowych w obszarze edukacji obywatelskiej, szczególnie poprzez efektywne pozyskiwanie funduszy na ten cel, współpracę, poszukiwanie odpowiednich inspiracji. Spotkanie jest częścią projektu Fundacji Civis Polonus, którego realizacja ma służyć zwiększeniu potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej.