20-ta rocznica niezależnej oświaty w Polsce

Rozwiązania edukacyjne wprowadzone w szkołach niepublicznych wyprzedziły reformę edukacji z 1999 roku – powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas konferencji 25.11.09 „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”.

W konferencji, zorganizowanej z okazji 20 rocznicy istnienia niezależnej oświaty w Polsce, wziął udział marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski. Wykład inaugurujący  spotkanie wygłosił prof. Henryk Samsonowicz, pierwszy minister edukacji w III RP. W swoim wystąpieniu podkreślił on istotną rolę nauczycieli w kształtowaniu nie tylko edukacji i oświaty, ale także w kształtowaniu postaw całego społeczeństwa. Podczas uroczystości minister Katarzyna Hall uhonorowała Medalami Komisji Edukacji Narodowej trzydziestu przedstawicieli ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji. Wśród wyróżnionych znalazła się dyrektor „Klonowica” Eliza Nowikowska.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Sejmu RP. Zorganizowały ją Federacja Inicjatyw Oświatowych, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Przymierze Rodzin oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe.