50-te Pokazy Fizyczne

22 września 2009 roku klasa I, II i III gimnazjum uczestniczyła w 50-tych Pokazach Fizycznych organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Prezentowane doświadczenia fizyczne dotyczyły: drgań i fal, elektrostatyki, akustyki oraz dynamiki płynów. W interesujący i prosty sposób prawa fizyki zostały wytłumaczone poprzez eksperymenty, które dotyczyły zjawisk spotykanych w naszym otoczeniu. Fizyka okazała się całkiem ciekawa i bliska każdemu z nas.