LEKCJE W MUZEUM

Ostatnio tj. 14 i 28 października klasy II i III brały udział w lekcjach muzealnych. Tematem ich były „Tajemnice Zamku Lubelskiego”.

Mieliśmy okazję zwiedzić basztę i piękną kaplicę, poznać historię zamku i jego pierwotny wygląd.

Lekcja zakończyła się zajęciami plastycznymi, na których rysowaliśmy dawny zamek, wykorzystując obejrzane wcześniej obrazy i własną wyobraźnię.