Egzaminy Cambridge dla dzieci – informacje dla rodziców

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS – YLE
Cambridge Young Learners English Tests (YLE) to testy z języka angielskiego oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym. Są dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers.
Testy YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Uczniowie zapisywani są na egzamin wyłącznie grupowo przez swoje szkoły podstawowe lub językowe. Minimalna liczba dzieci w grupie to 10 na jeden z 3 poziomów: Starters, Movers lub Flyers.

 
Dlaczego warto zdawać YLE?
  • YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.
  • YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę.
  • YLE dają dzieciom poczucie sukcesu.
  • YLE pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język.
  • YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.
Jak wygląda YLE?
Poziom Testu
Części
Czas Trwania
CAMBRIDGE STARTERS
po około 100 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
Około 20 min.
20 min.
około 5 min.
W sumie: 45 min.
CAMBRIDGE MOVERS
po około 175 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
Około 25 min.
30 min.
około 7 min.
W sumie: 62 min.
CAMBRIDGE FLYERS
po około 250 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
Około 25 min.
40 min.
około 9 min.
W sumie: 74 min.
 
Jak zapisać dzieci na YLE?
Uczniowie zapisywani są w szkole przez nauczyciela przedmiotu.
·         Wstępne Druki Zgłoszenia powinny dotrzeć do Sekcji Egzaminacyjnej British Council w Warszawie najpóźniej 8 tygodni przed datą egzaminu.
  • Formularze rejestracyjne (z nazwiskami i datami urodzenia kandydatów oraz podpisami rodziców) powinny dotrzeć do Sekcji Egzaminacyjnej British Council w Warszawie około 20 dni przed datą egzaminu.
 
Ile kosztuje test YLE?
Test
Opłata za jednego kandydata
YLE Starters
180 PLN
YLE Movers
195 PLN
YLE Flyers
210 PLN
 
Jakie są oceny i certyfikaty w testach YLE?
Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymają świadectwa egzaminacyjne czyli certyfikaty po upływie około 4 tygodni.
 
Każda z trzech części testu jest oceniana osobno. Słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.
Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz, w sumie 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.
Informacje zaczerpnięte z oficjalnej strony
BRITISH COUNCIL
http://www.britishcouncil.org/pl/poland-english-for-children-new.htm
Przygotowane przez Dorotę Mazurek