ICIM dla Szkoły Podstawowej

Dnia 11 stycznia 2008 r biblioteka Szkoły Podstawowej została wyposażona w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Było to możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.