Zasady konkursu DBI 2008

Czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)?

DBI organizowany jest co roku w lutym przez europejską sieć bezpiecznego Internetu – Insafe. W roku 2007 aż 43 państwa z całego świata uczestniczyły w tym wydarzeniu. Piąta edycja DBI odbędzie się 12 lutego 2008 r. Dzień Bezpiecznego Internetu ma skłonić nas do zastanowienia się nad rolą Internetu we współczesnym świecie oraz jego ewentualnymi zagrożeniami.

Kto może wziąć udział w konkursie DBI 2008?

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 5-10 lat, 11-14 lat oraz 15-19 lat. Konkurs jest otwarty dla szkół, klubów młodzieŜowych, instytucji edukacyjnych itp. Uczestnicy mogą pochodzić z kaŜdego z 24 państw zrzeszonych w Insafe: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Rejestracja

Aby zarejestrować się w konkursie DBI 2008, należy najpierw wgrać swój grupowy projekt konkursowy do galerii DBI, a następnie można dokonać rejestracji (14-20 stycznia 2008 r.). Więcej informacji znajdziesz w Ważnych terminach oraz Co powinieneś zrobić?

Co powinieneś zrobić?

1. Wybierz lidera grupy
Praca uczestników konkursu powinna być koordynowana przez lidera grupy: nauczyciela, trenera, lub inną pełnoletnią osobę.
2. Zasygnalizuj swoje zainteresowanie uczestnictwem w konkursie
Aby wyrazić wstępną chęć uczestnictwa w konkursie, wyślij email na adres konkurs@dbi.pl. Nie stanowi to jeszcze rejestracji w konkursie, a jedynie pomoŜe nam przewidzieć liczbę uczestników. W odpowiedzi na tego maila otrzymasz automatyczną odpowiedź z dalszymi wytycznymi konkursowymi.
3. Stwórz projekt
Zadaniem uczestników jest stworzenie przekazu uświadamiającego bezpieczne i etyczne korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, szczególnie Internetu i telefonów komórkowych, jak również pokazanie, w jaki sposób zachowanie użytkowników Internetu wpływa na wirtualną rzeczywistość. Inspiracją dla uczestników powinno być hasło przewodnie konkursu „Wirtualny świat tworzysz także Ty”.
– Dzieci w wieku 5-10 lat powinny stworzyć elektroniczne projekty z możliwością ich dalszego druku (plakaty, ulotki, komiksy, pocztówki itp.).
– Uczestnicy w grupach wiekowych 11-14 lat oraz 15-19 lat powinni stworzyć audiowizualne projekty obejmujące m.in. filmy, filmy nakręcone telefonem komórkowym, muzyka/piosenki, wideoklipy, prezentacje w PowerPoint.
4. Wybierz odpowiedni format pliku
Multimedia: Flash (SWF), PowerPoint (PPT)
Dokumenty tekstowe: txt, doc, pdf
Audio/video: mp3, mov, avi, divx, wmv oraz jakikolwiek format mpeg
Obrazki: jpg, gif oraz png
Rozmiar pliku: Twoje pliki nie powinny przekraczać 8 MB
Limit czasowy: maksymalna długość = 2 minuty
5. Pamiętaj o tym, aby Twój projekt był zrozumiały
Przyjętym językiem prac konkursowych jest język narodowy państwa uczestniczącego w konkursie DBI 2008. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli chcesz zwycięŜyć jako europejski uczestnik, Twój projekt powinien być prosty do zrozumienia nawet dla ludzi, którzy nie mówią w Twoim języku. Ważne: kiedy już wgrasz swój projekt do galerii DBI 2008, zostaniesz poproszony o krótkie streszczenie projektu (około 100 słów) w j. angielskim, francuskim lub niemieckim.
6. Przygotuj ikonkę
Stwórz ikonę w formacie jpg lub gif przedstawiającą Twój projekt. Nie powinna ona przekraczać rozmiarem 100 pixeli. UmoŜliwi to podgląd Twojego projektu w galerii DBI.
7. Zgłoś swój udział w konkursie i wgraj swój projekt do galerii DBI
Rejestracja w konkursie DBI 2008 oraz wgrywanie projektów konkursowych do galerii DBI odbywać się będzie w dniach 14-20 stycznia 2008 r. pod adresem URL:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid.htm

Ważne terminy

od 8 listopada 2007 r.: Wyślij email na adres konkurs@dbi.pl z tytułem „Będziemy uczestniczyć”. Nie stanowi to jeszcze rejestracji w konkursie, ma nam jedynie pomóc w oszacowaniu liczby chętnych i stopnia zainteresowania konkursem.
14-20 stycznia 2008 r.: Zarejestruj się i wgraj swój projekt do galerii Dzień Bezpiecznego Internetu 2008
21-25 stycznia 2008 r.: Wyłonienie kandydatów biorących udział w następnym (europejskim) etapie konkursu
1-7 lutego 2008 r.: Głosowanie elektroniczne na zwycięzców europejskich
12 lutego 2008, Dzień Bezpiecznego Internetu: Ogłoszenie zwycięzców europejskich

Zwycięzcy & Nagrody

W konkursie wybranych zostanie 6 europejskich zwycięzców. Przyznane zostanie jedno pierwsze oraz jedno drugie miejsce dla kaŜdej grupy wiekowej: 5-10 lat, 11-14 lat, 15-19 lat. Zwycięzcy narodowi zostaną wybrani w dniach 21-25 stycznia 2008 r. Głosowanie drogą elektroniczną, w celu wyłonienia 6 zwycięzców europejskich, odbędzie się w dniach 1-7 lutego 2008 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni oraz nagrodzeni podczas dnia Bezpiecznego Internetu, 12 lutego 2008 r.

Co z prawami autorskimi?

Aby korzystać z materiałów stworzonych przez innych (np. zdjęcia, muzyka, teksty, obrazki), uczestnicy owinni otrzymać zgodę ich autorów na wykorzystanie dla celów konkursu oraz zamieścić informację o prawach autorskich. Uzyskanie zgody jest bardzo istotne, ponieważ naruszenie praw autorskich oznacza dyskwalifikację w konkursie. NaleŜy pamiętać, że najmłodsi uczestnicy konkursu mogą potrzebować pomocy w napisaniu prośby o udzielenie zgody na wykorzystanie praw autorskich. Więcej informacji na temat wykorzystywania praw autorskich w przypadku projektów szkolnych znajdziesz pod adresem: http://cms2.eun.org/shared/data/pdf/copyright.pdf

A co z prywatnością?

Pamiętaj o tym, że tworząc swój projekt konkursowy udostępniasz go szerszej publiczności. Dlatego też pomyśl o prywatności i nie ujawniaj danych osobowych, takich jak np. nazwiska i adresy uczestników.
Zobacz także najczęstsze pytania dotyczące prywatności: http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety_issues/
faqs/privacy.htm

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konkursu DBI 2008 możesz kierować na adres konkurs@dbi.pl.

Użyteczne linki

Strona tematyczna Insafe poświęcona bezpieczeństwu w Internecie:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety_issues.htm
Galeria konkursowa z Dnia Bezpiecznego Internetu 2007:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/
projectsgallery/safer_internet_day_2007_projec.cfm

Insafe w Twoim kraju:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/focus.htm