Asystent nauczyciela

W tym roku szkolnym, w gimnazjum, już od września w klasach 2, 3 i od grudnia w klasie 1 powołani zostaną asystenci nauczyciela.

Każdy dobry uczeń może stać się asystentem nauczyciela, jeżeli umie i lubi pomagać słabszym. Jako asystent, po wykonaniu swoich obowiązków uczniowskich, pomaga nauczycielowi przede wszystkim przy przeprowadzaniu licznych ćwiczeń komputerowych i testów sprawdzających opanowanie umiejętności.