PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dnia 13 czerwca 2007 r. Szkoła Podstawowa pozyskała nowoczesną pracownię komputerową, projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szkole została przekazana nowoczesna pracownia składająca się z 11 komputerów, skanera, drukarki, komputera przenośnego, rzutnika oraz serwera.