Warsztaty 3g w Pszczółce

Dnia 12 grudnia 2006 roku klasa III g odbyła warsztaty w Zakładzie Produkcji Cukierków Pszczółka i w Cukrowni Lublin. Warsztaty odbyły się w ramach ścieżki ekologicznej. Celem było zapoznanie uczniów gimnazjum z procesem technologicznym otrzymywania cukru (sacharozy) i cukierków.