Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada w naszej szkole odbyło sie uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości.Uczniowie klas wszystkich poziomów edukacyjnych zaprezentowali wzruszające pieśni oraz historyczne teksty źródłowe.

Pod kierownictwem pani Beaty Staniuk – polonistki i pani Anny Wąsak – nauczycielki muzyki, wykonawcy poruszyli najdelikatniejsze struny wrażliwości widza! Podczas piątkowej uroczystości odśpiewane zostały patriotyczne pieśni, takie jak: „Piechota”, „Bywaj dziewcze zdrowa”, „Rota”, „Wolność” i oczywiście nasz hymn narodowy. Przypomniano także najważniejsze fakty historyczne związane z okresem zaborów. W trakcie spotkania trzech uczniów najstarszej klasy gimnazjalnej wywiesiło flagę państwową na zewnątrz budynku szkolnego. Podniosłą atmosferę wydarzenia podkreśliły: biało-czerwony wystrój holu i rekwizty, którymi posługiwali się wykonawcy.

Występ spotkał się z ogromnym entuzjazmem ze strony widzów, wzruszonych zaprezentowanym słowno-muzycznym montażem.