ICIM w Gimnazjum

Od 31 lipca 2006 r. biblioteka naszego Gimnazjum, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wyposażona

w INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Stanowiska wyposażone są w komputery z oprogramowaniem Microsoft Windows XP, pakiet biurowy Microsoft Office 2003, dostęp do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne.