Wyniki egzaminu ECDL – klasa 2g

W dniu 21 czerwca 2006 r. o godz. 12:45 w klasie 2g przeprowadzono ostatni w tym roku szkolnym egzamin ECDL. Tematem egzaminu były BAZY DANYCH. Egzaminatorem była Pani Małgorzata Schmidt. Wyniki egzaminu przedstawiamy poniżej:

  1. Diallo Emil Telli – NIE
  2. Dyrda Patrycja – TAK
  3. Hodskinson Michał – NIE
  4. Karlovskaia Elena – NIE
  5. Klimek Katarzyna – TAK
  6. Książek Kamila – TAK
  7. Mandziuk Piotr – TAK
  8. Marciniak Aleksandra – TAK
  9. Nowosad Klaudia – NIE
  10. Palikot Aleksander – NIE
  11. Wrona Marcin – NIE