Sportowy Dzień Dziecka

Jak co roku 1.06.06 odbył się w naszej szkole. Celem imprezy jest popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy ruchowe, integracja międzyklasowa oraz współpraca zespołu klasowego. Klasy najmłodsze zaciekle rywalizowały ze sobą zdobywając punkt po punkcie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i uśmiechnięci.

Przebieg imprezy:

 1. Powitanie wszystkich uczniów.
 2. Zadania dla klas:
  • Każda klasa ma 2 minuty aby wymyślić hasło- okrzyk związany z dzisiejszym dniem;
  • Współzawodnictwo szeregów (w każdej próbie bierze udział 5 uczniów);
  • Bieg do pachołka i z powrotem;
  • Przejście przez chula-hopy położone na 3 pachołkach;
  • Bieg wahadłowy  z przenoszeniem ringo;
  • Bieg do pachołka z piłką, włożenie jej do chula- hopa i powrót bez piłki;
  • Pokonanie toru przeszkód: bieg po puzlach, przejście przez szarfę, obiegnięcie pachołka i powrót;
  • Ślizg na kocyku do pachołka i z powrotem;
  • „chód raków” do pachołka i z powrotem.
 3. Zadanie dla wszystkich klas:
  • ZESTAW PYTAŃ DLA KLAS NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO:
   a) Przy jakiej ulicy znajduje się Wasza szkoła ? Podaj adres.
   b) Wymień wszystkich nauczycieli uczących w waszej klasie.
   c) Wymień 5 imprez szkolnych organizowanych w tym roku szkolnym.
   d) Wymień 3 rodzaje zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla Was w szkole.
   e) Podaj 4 nazwiska wielkich sportowców.
   Na sygnał uczniowie dobiegają do ułożonych puzzli i jak najszybciej  odpowiadają na 5 pytań. Nauczyciel opiekujący się klasą włącza i wyłącza czas.
   Maksymalna ilość zdobytych punktów- 21
   Pytanie 1- 2 pkt
   Pytanie 2- 7 pkt
   Pytanie 3- 5 pkt
   Pytanie 4- 3 pkt
   Pytanie 5- 4 pkt
 4. Puzzle: Wszyscy uczniowie na czas mają za zadanie ułożyć puzzle i stanąć na nich.
 5. Konkurencje sprawnościowe (występuje 6 uczniów z każdej    klasy).
  • Rzuty lotkami do tarczy   3x
  • Rzuty piłką koszykową do kosza  3x
  • Strzały piłeczką do bramki unihoc  3x
  • Rzuty miękką piłką do celu   3x
  • Strzały piłką do bramki (chłopcy)    3x
  • Rzuty piłeczką w kręgle   3x
   1 punkt przyznawany jest za celny rzut, strzał
 6. Zabawa „Chomiki”  ( z każdej klasy bierze udział 2 osoby- chłopiec i dziewczynka)
  Na określonym boisku ułożone są 3 materace ; w niedużych odległościach od nich znajdują się woreczki, kółka ringo, piłeczki do żonglowania. Na sygnał sędziego uczestnik próby znajdujący się na materacu w określonej pozycji, nie opuszczając materaca rozpoczyna zbieranie przedmiotów leżących wokół i układa je na materacu. Decyduje czas próby.
 7. Skoki przez skakankę w czasie 30s (dziewczęta)
  W konkursie biorą udział  wszystkie chętne uczennice.
  Wygrywa osoba, która w określonym czasie przeskoczy jak najwięcej skoków.
 8. Podliczenie punktów ze wszystkich konkurencji i pożegnanie uczniów.