Hura!!! Dostaniemy nową pracownię

Dwa tygodnie temu złożyliśmy deklarację przystąpienia do projektu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ w 2006 r. współfinansowanego przez Unie Europejską.

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej lubelskiego Kuratorium Oświaty opublikowano listę szkół wytypowanych do otrzymania pracowni komputerowych w ramach tego projektu. Na liście tej znalazła się nasza szkoła podstawowa. A oto charakterystyka wyposażenia nowej pracowni:

  1. Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) – 10 szt.
  2. Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym – 1 szt.
  3. Drukarka sieciowa – 1 szt.
  4. Skaner – 1 szt.
  5. Wideoprojektor – 1 szt.
  6. Komputer przenośny – 1 szt.
  7. Urządzenia sieciowe i budowa sieci – 1 szt.
  8. Oprogramowanie edukacyjne – 1 kpl.