VIII Ogólnopolski Przegląd Szekspirowski

Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w przeglądzie Szekspirowskim organizowanym przez SJO Sobieski i po raz czwarty zdobyliśmy wyróżnienia.

A oto werdykt jury VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł W. Shakespeare’a w Języku Angielskim:

jury w składzie:
Mieczysław Wojtas – przewodniczący
Amy Taylor
Grzegorz Józefczuk
Jerzy Wrzos – sekretarz

przyznało wyróżnienia indywidualne:
– Filip Hodskinson ze S.S.P. im. S.F. Klonowica w Lublinie za sprawność i czystość języka angielskiego oraz walory aktorskie zaprezentowane w roli Ariela z dramatu ‘Burza’.
– Natalia Lozanow ze S.S.P. im. S.F. Klonowica w Lublinie za rolę Heleny w inscenizacji ‘Sen nocy letniej’.

Wyróżnienie zespołowe otrzymali uczniowie pani Anny Przedniak i pani Marty Morawskiej ze S.S.P. im. S.F. Klonowica w Lublinie za plastykę kostiumów oraz wyrównany poziom językowy wszystkich uczestników w prezentowanych inscenizacjach.

Uczniów do przeglądu przygotowywali: Edward Hodskinson, Dorota Mazurek, Marta Morawska i Anna Przedniak.