Prezentacja postaci mitologicznych

Prezentacja postaci mitologicznych jest stałym elementem języka polskiego Szkół im. S.F.Klonowica- pani Beaty Staniuk i pani Ewy Janiszewskiej, który łączy umiejętności ucznia w zakresie tworzenia własnego tekstu ze swobodnym, pięknym wypowiadaniem.

Uczniowie klasy V-ej pod kierunkiem nauczyciela przygotowują pisemną prezentację wybranej postaci mitologicznej, dobierają odpowiedni kostium, aby w końcu publicznie wystąpić- tym razem w oryginalnej scenerii uczty olimpijskiej.

Dnia 20 stycznia 2006 roku, licznie przybyli goście (ok. 60 osób)- pedagodzy, rodzice, dziadkowie, babcie, kuzyni i rodzeństwo- najpierw gromkimi brawami oklaskiwali aktorskie popisy, potem dzielili się refleksjami, brali udział w uczcie i wspólnych zdjęciach. Atmosfera spotkania i wrażenia uczestników jeszcze raz potwierdziły nie tylko wartość tego typu występów dla wszechstronnego rozwoju ucznia, ale także dla integracji środowiska klasowego w warunkach nietypowych, pozalekcyjnych.