Publikujemy sztabowy KALENDARZ

KALENDARZ PRAC
CZŁONKÓW SZTABU WOŚP „KLONOWICA”
i osób zaproszonych do współpracy
(JOLKA DYRDA & COMPANY)

30.11.05
Wizyta w Straży Pożarnej, wstępne ustalenia organizacyjne dotyczące współpracy w dniu Finału

08.12.05
Spotkanie członków sztabu szkolnego – plan działań pod Ratuszem, projekty ewentualnych działań: Od lubelskiego Koziołka do orkiestrowego aniołka (burza mózgów-nazwa i możliwe rodzaje aktywności, planu konkursu rysunkowego – jaki temat projektu, reguły oceniania),możliwości współpracy z mediami.

Godz.17. Spotkanie szefów lubelskich  sztabów w gmachu TV Lublin –wstępne ustalenia organizacyjne (kto, gdzie, kiedy)

09.12.05
Rozmowa z p.Janiszewskim, szefem studia HENDRIX n/t nagrania piosenki z okazji XV Finału

09.12.05
•  wysłanie specjalnych życzeń do Fundacji WOSP, przygotowanie wizualne szkoły i uczniów na przyjście TVL
•  nagranie zwiastuna WOSP 2006, zaproszenie najmłodszych orkiestrantów do wspólnej zabawy ziałaniach dniu Finału przez uczniów działaniach KLONOWICA działaniach

16.12.05
• Odczytanie na szkolnym apelu listu od J.Owsiaka do społeczności szkolnej z podziękowaniami za wspólpracę
• Rozpoczęcie „produkcji śniegu” dla potrzeb „efektów specjalnych” pod Ratuszemi w studio TVL

21.12.05
• Składanie 100 puszek
• wizyta przedstawiciela Gazety Wyborczej- zdjęcia z liczenia i składania puszek
• próba dzieci śpiewających piosenkę związaną z XIV Finałem

22.12.05
Nagranie przez uczniów naszych szkól piosenki w Studio HENDRIX(słowa  i muzyka  B.Staniuk)

27.12.05
• Rozmowa z p.redaktor Gazety Wyborczej, Sylwią Szewc n/t naszych przygotowań do Finału
• Rozmowa z redaktorem TVL Grzegorzem Michalcem n/t konferencji prasowej poprzedzającej dzień FINAŁU

28.12.05
• Telefon do Straży Miejskiej, MPO, Strażaków, Policji – wysłanie pism zawiadamiających  o przebiegu działań pod Ratuszem

29.12.05
Faxy do ratusza dotyczące udostępnienia sprzętu nagłaśniającego STYCZEŃ dniu 08.01.06.

GRUDZIEŃ / STYCZEŃ
• Oklejanie szkoły plakatami WOSP
• Przygotowanie informacji dla lubelskich mediów o naszych poczynaniach
• Rozmowy z dyrektorami lubelskich szpitali dotyczące pozwolenia dla klonowickich wolontariuszy na zbiórkę na terenie szpitala
• Kilkakrotne spotkania z wolontariuszami, omówienie regulaminu wolontariusza
• Przygotowanie dekoracji do gmachu TV Lublin (przyjęcie urodzinowe)
• Rozmowy z Policja i Strażą Miejską na temat ochrony i współpracy w dniu Finału
• Poszukiwanie sponsorów „przyjęcia urodzinowego”
• „Wizja lokalna” miejsca pod Ratuszem
• Wyznaczenie nauczycieli odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi na terenie szpitali, ustalenie czasu zbiórki, miejsca spotkania  ilości podopiecznych
• Kontakt z „Wolontariatem Studenckim” na temat wspólnych planów działań pod Ratuszem i w gmachu TV Lublin

STYCZEŃ
(min. godzina darcia gazet na drobne strzępki)
Nauka piosenek związanych z XIV Finałem przez całą społeczność Klonowica

02.01.06
• Przygotowanie listy wolontariuszy oraz rozliczeń dla komisji odpowiedzialnej za liczenie zebranych pieniędzy
• Przygotowanie szkolnej aukcji gadżetów otrzymanych z Fundacji oraz zgromadzonych przez „Klonowickie Anioły” (Aukcja trwa do piątku 06.01.06  do godziny 16.06)
• Spotkanie dotyczące „przyjęcia” urodzinowego w dniu finału, wstępne ustalenia ilości dotyczących niezbędnych smakołyków

03.01.06
• Rozdanie identyfikatorów i puszek wszystkim wolontariuszom
• Spotkanie z przedstawiciele Straży Pożarnej -ustalenie programu WSPOLNYCH działań pod Ratuszem

04.01.06
Zakup niezbędnych gadżetów do przeprowadzenia działań pod Ratuszem

06.01.06
• Zakończenie aukcji –wydanie gadżetów, pobranie i przeliczenie zebranych funduszy
• Spotkanie nauczycieli –ostateczne ustalenie podziału gadżetów i zakresu działań

07.01.06
Dekorowanie miejsca „spotkania urodzinowego” urodzinowego gmachu TVL

07/ 08 .01.06
• Transport smakołyków urodzinowych do gmachu TV Lublin
• Wysłanie faxów do mediów z krótką notatką o naszych poczynaniach, etapach działania