Wyniki dodatkowego egzaminu ECDL

Poniżej przedstawiamy wyniki dodatkowego gzaminu ECDL z modułów 1, 3 i 7 dla klasy 3g. Do egzaminu przystąpiły cztery osoby. Egzaminatorem była Pani Małgorzata Schmidt. Poniżej przedstawiamy wyniki dodatkowego gzaminu ECDL z modułów 1, 3 i 7 dla klasy 3g. Do egzaminu przystąpiły cztery osoby. Egzaminatorem była Pani Małgorzata Schmidt. Poniżej przedstawiamy wyniki dodatkowego gzaminu ECDL z modułów 1, 3 i 7 dla klasy 3g. Do egzaminu przystąpiły cztery osoby. Egzaminatorem była Pani Małgorzata Schmidt.

 L.p.

Nazwisko i imię

 Nr EKUK

 Nr modułu

 Nr testu

 Zdał (TAK/NIE)

 1

Jaworska Ewelina

PL-0505569

 1

1

TAK

 2

Mazurek Anna

PL-0505576

 7

6

TAK

 3

Kaczorowska Olga

PL-0505610

 3

4

NIE

 4

Ochnik Katarzyna

PL-0505611

 3

9

NIE