Mamy zarejestrowany Sztab XIV Finału WOŚP

Odpowiedzialność za działania Sztabu przyjęła na siebie pani Jolanta Dyrda. Sztab zgłosił w biurze Fundacji chęć zorganizowania i przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniężnej oraz imprezy dla mieszkańców Lublina na placu przy Ratuszu 8 stycznia 2006 r. Cały dochód uzyskany w zbiórce publicznej zostanie przeznaczony dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy.