Pierwsze szkolne wycieczki

W tym roku szkolnym „sezon wycieczkowy” otworzyła klasa IV z p.Iwoną Trzcińską
i p.Ewą Nogą. Był to integracyjny z ogniskiem i zabawami w Motyczu Leśnym.
Od 14 do 16.09 klasa p.Beaty Staniuk – III gimnazjum wyjedzie nad Jezioro Łukcze
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Odbędą się tam warsztaty pt: „Biblia i mitologia – żródłem kultury śródziemnomorskiej” połączone z zajęciami integrującymi grupę.
23.09 klasy IV-VI pojadą do Warszawy na spektakl „Przygody Sindbada Żeglarza”.