Stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów gimnazjum.

Od tego roku szkolnego są przyznawane stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów gimnazjum klas II i III. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypracowanie rocznej średniej po klasie pierwszej co najmniej 4,75 z przedmiotów obowiązkowych w Szkolnym Planie Nauczania (w tym dodatkowy język niemiecki). W tym roku stypendium otrzymały:

z klasy II: Katarzyna Klimek, Kamila Książek;
z klasy III: Maja Kudlicka, Ewa Modzelewska.

Stypendystkom gratulujemy.