Motyw roku 2005/06: Rok Drzewa

„Kiedy ścinasz drzewo
zostaw choć jeden pęd,
aby jego życie nie zostało
przerwane.”

Słowa świętego Franciszka – patrona ekologów – są myślą przewodnią wszystkich działań podjętych w szkole w ramach obchodów ROKU DRZEWA.
 
DRZEWO – motyw przewodni zajęć, warsztatów i imprez szklonych w bieżącym roku.

Tematy lekcji realizowane na poszczególnych przedmiotach:

JĘZ. POLSKI:

 • Prezentacje werbalne „ Historia mojej rodziny”, w oparciu o prace nad drzewem genealogicznym – kl. IV (luty ) – E. Janiszewska
 • Opis wybranego drzewa – kl. II – III (kwiecień) – H. Klimek, J. Dyrda; kl. IV – V (październik) – E. Janiszewska
 • Reklama drzew – kl. VI (październik) – B. Staniuk
 • Praca literacka „ Kiedy siedzę pod drzewem myślę…” – klasy gimnazjalne (marzec) – B. Staniuk

PRZYRODA/ BIOLOGIA:

 •  Znaczenie drzew dla ludzi i zwierząt – kl. I (czerwiec) – A.Sidorowicz; kl. II – III (październik) – H. Klimek, J. Dyrda
 • Rola lasów w przyrodzie – kl. II – III (październik) J.Dyrda, H.Kimek.
 • Warsztaty przyrodnicze w lesie – kl. I – IV (19, 20 X 05r.) I.Trzcińska, A.Sidorowicz, H.Klimek, J. Dyrda.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach (podstawowe gatunki: klon, kasztanowiec, dąb, wierzba, brzoza) – kl. II – III (wrzesień) – H.Klimek, J.Dyrda
 • Wykonanie zielnika liści drzew – kl. IV (listopad) – I.Trzcińska
 • Budowa warstwowa lasów, typy lasów – kl. V (grudzień) – I.Trzcińska
 • Drzewa egzotyczne kl. VI (marzec) – I. Trzcińska
 • Warsztaty przyrodnicze w ogrodzie botanicznym – kl. I – III (maj) A.Sidorowicz, H.Klimek, J.Dyrda.
 • Rozróżnianie gatunków drzew iglastych i liściastych – klasy gimnazjalne (maj) – I.Trzcińska

HISTORIA:

 •  Drzewo genealogiczne mojej rodziny – kl. IV (styczeń) – M.Żukowski

GEOGRAFIA:

 • Strefy roślinne – klasy gimnazjalne (październik) – I. Kryczka
 • Roślinność Polski – klasy gimnazjalne (listopad) – I. Kryczka

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Drzewo nowych słówek – kl. I (listopad) – A. Przedniak
 • Drzewo trudnych słówek – kl. II – III (listopad) – A. Przedniak
 • Drzewo genealogiczne – kl. IV – kl. V (listopad) – M. Morawska

PLASTYKA:

 • Moje drzewo – kl. I – VI (wrzesień) – E. Kuklewska
 • Drzewo jako symbol – klasy gimnazjalne (wrzesień) – E. Kuklewska
 • Wystawa prac plastycznych na holu szkoły (październik) – E.Kuklewska

CHEMIA:

 • Klasyfikacja równań chemicznych – kl. II i III gimnazjum (styczeń) – A.Kamińska-Ostęp

RELIGIA:

 • Rodzina darem Boga – drzewo genealogiczne dziecka Bożego – kl. I – wrzesień – s. A.Zarzeka
 • Poszukujemy roślin biblijnych – kl. II – III (październik – listopad) – s. A.Zarzeka
 • Symbolika roślin biblijnych – kl. IV – VI i klasy gimnazjalne (listopad – grudzień) – s. A.Zarzeka

WYCHOWANIE FIZYCZNE;

 • Drzewo z JOGI – kl. I – V (na każdych zajęciach) – M. Maciążek

DELFIN – zajęcia poznawcze:

 • Mózg jako dendryty – kl. I – III (marzec) – E. Noga
 • Frotaż – odbijanie liści i kory drzew – kl. I – III (październik) – E.Noga
IMPREZY SZKOLNE:
DZIEŃ SMOKA W LESIE – 14 października.
 • Spotkanie z leśnikiem.
 • Sadzenie szkolnych drzewek.
DZIEŃ OWIECZKI – 21 listopada.
 • Motywem przewodnim będzie ZBŁĄKANA OWIECZKA w lesie.
DZIEŃ DRZEWA – 21 marca.
 • Pamiętajcie o ogrodach … – ochrona przyrody.
 • Spotkanie ze strażnikiem przyrody.
Opracowała: Halina Kubarska-Klimek