Kontakt

 Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

20-824 Lublin, al. Warszawska 94
tel. +48 81 741 68 11

88493

Dyrektor Szkoły: Virginia Sitarz
virginia.sitarz@klonowic.lublin.pl

Sekretariat: klonowic@klonowic.lublin.pl
Nauczyciel świetlicy – tel. +48 513 821 343

Administrator Szkoły (tel. +48 513 821 142): administrator@klonowic.lublin.pl
Księgowy: ksiegowosc@klonowic.lublin.pl
Koordynator Ochrony Danych (KOD): kod@klonowic.lublin.pl


Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

20-824 Lublin, al. Warszawska 94
tel. +48 81 741 68 11
NIP: 712-10-17-813
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000050588
Numer REGON: 430049460

Zarząd Stowarzyszenia:
zarzad@klonowic.lublin.pl
Piotr Lewandowski – Prezes Zarządu
Virginia Sitarz – Wiceprezes Zarządu
Wioletta Zgierska-Szafranek – Członek Zarządu

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie:
33 1140 1094 0000 3002 9800 1001