Kontakt

 Szkoła Podstawowa Klonowic w Lublinie

ul. Aleja Warszawska 94, 20-824 Lublin
tel. +48 81 741 68 11

Dyrektor Szkoły: Virginia Sitarz
virginia.sitarz@klonowic.lublin.pl

Sekretariat: klonowic@klonowic.lublin.pl
Nauczyciel świetlicy: tel. +48 513 821 343

Administrator Szkoły (tel. +48 513 821 142): administrator@klonowic.lublin.pl
Księgowość: finanse@klonowic.lublin.pl
Kadry i płace: kadry@klonowic.lublin.pl
Inspektor Ochrony Danych: odo@zagiel.pl


Organ prowadzący

Klonowic sp. z o.o.
ul. Aleja Warszawska 94, 20-824 Lublin
NIP: 712-344-00-07

REGON 522867893, KRS: 0000988144, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 5000 zł

Nr rachunku bankowego: 98 1140 1094 0000 5693 6500 1001