Do pobrania

UMOWA o kształcenie dziecka:

OŚWIADCZENIE rodzica  – oświadczenie powinien podpisać rodzic nie mieszkający z dzieckiem i/lub przebywający poza Lublinem. Takie oświadczenie będzie załącznikiem do umowy.

STATUT Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica w Lublinie:
STATUT Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica w Lublinie

KALENDARZ WYDARZEŃ:
KALENDARZ DNI WOLNYCH na rok szkolny 2019/2020
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – WRZESIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – PAŹDZIERNIK
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – LISTOPAD
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – GRUDZIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – STYCZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – LUTY
KALENDARZ WYDARZEŃ na rok szkolny 2019/2020 – MARZEC
KALENDARZ WYDARZEŃ (zdalnych) na rok szkolny 2019/2020 – KWIECIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ (zdalnych) na rok szkolny 2019/2020 – MAJ
KALENDARZ WYDARZEŃ (zdalnych) na rok szkolny 2019/2020 – CZERWIEC

Formularze do pobrania:
Formularz aktualizacji danych ucznia
Oświadczenie o uczęszczaniu ucznia na zajęcia religii i/lub etyki
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Zgoda na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie


Dokumenty wsparcia PP:
Procedura wydawania opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii o uczniu


Praca szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego
i kształcenie na odległość:
Uchwała Zarządu SOW ws. zawieszenia zajęć
Zarządzenie Dyrektora ws. czasowego zawieszenia zajęć
Zarządzenie Dyrektora ws. wykonywania pracy zdalnej oraz zdalnej realizacji zajęć
Sposób i tryb realizacji zadań – kształcenie na odległość
Regulamin bezpiecznego korzystania z edukacji zdalnej
Klauzula informacyjna z elementami zdalnego nauczania
Zarządzenie Dyrektora ws. wznowienia zajęć w oddziałach 0-III (oraz Procedura Bezpieczeństwa)
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna (reżim sanitarny)
Zarządzenie Dyrektora nr 25/08/2020 ws. procedury bezpieczeństwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Karty charakterystyki stosowanych środków dezynfekujących:
TRISEPT MAX
TRISEPT COMPLEX


Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów zewnętrznych:
ZARZĄDZENIE DYREKTORA w/s procedur bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty

Procedury podczas egzaminów British Council:
Wymogi sanitarne egzaminy Cambridge oraz informacja dla kandydatów YLE
YLE – deklaracja rodzica/opiekuna
Deklaracja COVID19 dla kandydata indywidualnego


Dokumenty SOW:
Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie


Dokumenty RODO
dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica w Lublinie (SSP)

SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka
SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku rodzica/opiekuna prawnego
SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku pracownika
SSP – Monitoring. Oświadczenie pracownika


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP):

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 17/01/2020
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – przyziemie
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – parter
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – piętro
Plan sytuacyjny


ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 27/08/2020 Z DNIA 25-08-2020
W SPRAWIE AKTUALIZACJI REGULAMINU KORZYSTANIA Z PARKINGU SZKOLNEGO ORAZ ZAPEWNIENIA DOJAZDU POJAZDÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 27/08/2020


Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (EDU PLUS) w InterRisk T.U. S.A. w roku szkolnym 2020/2021:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)